– News

Powiat Głogowski otrzymał w roku 2021 na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025" dofinansowanie w kwocie 79 000,00 zł Łączna wartość zadania - 98 750,00 zł.

Zadanie jest realizowane w następujących jednostkach oświatowych:

Powiat Głogowski realizuje Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Poprawa stanu infrastruktury szkół i placówek Powiatu Głogowskiego prowadzących kształcenie zawodowe”

Projekt nr RPDS.07.02.01-02-0010/20 uzyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 284 374,23 zł. Łączna wartość projektu wynosi 3 864 …

Czytaj więcej Informacja o projekcie „Poprawa stanu infrastruktury szkół i placówek Powiatu Głogowskiego prowadzących kształcenie zawodowe”