We września 2013r. w ZPSW odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Wybory zostały zorganizowane w sposób demokratyczny, każdy wyborca miał prawo do oddania głosu na wybranych przez siebie kandydatów. Wybory przeprowadzili uczniowie szkoły zawodowej i oni wraz z opiekunami samorządu czuwali nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Zdjęcia można także obejrzeć w naszej GALERII.

Wybory do Samorządu Szkolnego wygrali i objęli stanowiska:

Przewodniczący– ERYK LULEK

ZastępcaMAGDALENA AUGUŚCIK

orazPATRYCJA GELNER

JUSTYNA PODLASIN

ANDRZEJ PASTUSZKA

Opiekunowie Samorządu:

Justyna Dziuba, Konrad Biela