Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

im. M. Konopnickiej

ul. Sportowa 1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Konopnickiej jest placówką oświatową dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do szkoły uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Głównym zadaniem Ośrodka jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o zasady tolerancji, solidarności, sprawiedliwości i wolności. Nauczyciele dostrzegają dobro w każdym dziecku. Pokazują jak ważna jest umiejętność cieszenia się z drobnych rzeczy. Budują w uczniach poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości i wiary we własne siły. Pobyt w Ośrodku przygotowuje uczniów w jak najlepszym stopniu do życia i pracy w społeczeństwie. Nauczyciele i wychowawcy przekazują uczniom wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się w świecie. Najważniejszym celem jest dbałość o ich rozwój społeczny, intelektualny i duchowy. O to wszystko dba wykształcona kadra. Pedagodzy posiadają wysokie kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki i rewalidacji.

Zadania placówki:

 • tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu i możliwie pełnemu rozwojowi dziecka niepełnosprawnego;
 • profilaktyka i rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo
 • edukacja i wczesna interwencja;
 • prawna i etyczna ochrona dziecka;
 • pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego;
 • działanie na rzecz integracji dziecka niepełnosprawnego ze środowiskiem.


Ponieważ usprawnianie i rozwijanie zaburzonych funkcji psychofizycznych jest sprawa najważniejszą, w tym celu, duży nacisk kładziemy na rewalidację indywidualną wychowanków. Dlatego też zatrudniani są u nas specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i terapeuci.

Proces nauczania jest dostosowany do indywidualnych umiejętności i możliwości dziecka. Dzieci także mają tmożliwość zamieszkania w internacie.Zajęcia lekcyjne odbywają się w budynku przy ulicy

 • Sportowa 1
 • Perseusza 7.


Jesteśmy od wielu lat organizatorami imprez sportowych, przeglądów zespołów artystycznych, konkursów plastycznych oraz konkursów przedmiotowych dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną rangi regionalnej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Do  najważniejszych  należy zaliczyć: Nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki w :
Konkurencje sportowe

 • Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym w Sopocie 2001r
 • I miejsce Mistrzostwa Europy w Tenisie Ziemnym – Suszice – Czechy     2001r.
 • III i IV miejsce Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym – Sopot 2002r.
 • I i III miejsce Międzynarodowe Mistrzostwa Czech – Suszice 2002r
 • I i II miejsce Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym Głogów 2003r.
 • II i III miejsce Mistrzostwa Europy w Tenisie Ziemnym Budapeszt 2003r.- Węgry
 • I i IV miejsce Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Łódź 2003r
 • II miejsce Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Głogów 2004r.
 • V miejsce Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym Sopot – 2004r
 • Mistrzostwa Świata w Tenisie Ziemnym w Melbourne – Australia 2005r
 • III miejsce Mistrzostwa Dolnego Śląska w Piłce Nożnej Halowej Głogów2004r
 • I miejsce Mistrzostwa Europy w Tenisie Ziemnym Sopot 2005r.
 • II i III miejsce Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Szklary Górne 2005r
 • I i II miejsce RegionalnyTurniej Piłki Nożnej Halowej Głogów – 2005r
 • Miejsce Halowe Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej 2005r
 • IX miejsce Regionalny Turniej Piłki Nożnej Głogów2005r
 • I miejsce Dolnośląski Turniej Tenisa Ziemnego Głogów 2005r
 • I ,II, III miejsce Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym Chojnice    2005r.
 • I,II,III miejsce Olimpiady Specjalne Legnica 2005r

Artystycznych:

 • XXII Ogólnopolskie Spotkania z Twórczością M. Konopnickiej Przedbórz k. Częstochowy 2002r – wyróżnienie
 • Regionalny Konkurs Zespołów artystycznych Lwówek Śląski 2003r. – I miejsce
 • Dolnośląski Przegląd Zespołów Wokalno – Muzycznych Dzieci Niepełnosprawnych Wrocław 2003r – wyróżnienie
 • XXIX Ogólnopolski Konkurs Poświęcony Twórczości M. Konopnickiej Przedbórz k. Częstochowy 2003r – wyróżnienie       Wojewody Łódzkiego
 • XLI Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych Wrocław 2004r – II miejsce
 • I Ogólnopolski Przegląd Sztuk Teatralnych „ Porozmawiajmy o AIDS” Wałbrzych 2004r – wyróżnienie
 • Konkurs stypendialny dla uczniów romskich Warszawa 2004r – wyróżnienie
 • XI Przegląd Kolęd Granych i Śpiewanych Legnica 2005r – wyróżnienie
 • X Spotkania Małych Form Teatralnych Jasełka 2005 – Legnica 2005r – wyróżnienie
 • XLII Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych Wrocław 2005 – I miejsce;
 • Konkurs Zespołów Teatralnych Jawor 20005r – wyróżnienie


Konkursach plastycznych:

 • Wernisaż Twórczości Literackiej i Plastycznej Oleśnica 2002r – II i III miejsce
 • Ogólnopolski Konkurs „ Moja Szkoła w Unii Europejskiej”2003r – I miejsce
 • Powiatowy Konkurs Ekologiczny Głogów 2003r – I miejsce
 • Regionalny Konkurs Polonistyczny Głogów 2004 – IV miejsce;
 • Regionalny Konkurs Matematyczny” Zostań małym Pitagorasem” Głogów 2004r – II miejsce
 • Regionalny Konkurs Matematyczny” Zostań Małym Pitagorasem” Głogów 2005r– II miejsce
 • Międzyszkolny Konkurs Historyczny Szklary Górne 2005r – III miejsce


Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i realizujemy wspólne programy profilaktyczne, terapeutyczne i pomocowe. Współpracujemy systematycznie ze szkołami miejskimi. Program działań integracyjnych naszej placówki ze Szkołą Podstawową nr 7 otrzymał wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2004r. Pracę Ośrodka wspierają liczni Przyjaciele. Dzięki ich pomocy nasi wychowankowie mogą brać udział w imprezach kulturalnych, wycieczkach i zawodach sportowych. Systematycznie są organizowane wycieczki do najciekawszych miejsc w Polsce, np.: do Krakowa, Szlakiem Piastów. Nasi uczniowie mają liczne osiągnięcia pozaszkolne. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodowych, integracyjnych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych w kraju i zagranicą w ramach „ Sprawni Razem”.

W celu podwyższenia standardów pracy szkoły nawiązaliśmy współpracę z podobnymi zagranicznymi placówkami kształcenia specjalnego ( Niemcy, Hiszpania, Włochy i Estonia) w ramach programu Comenius 1. Współpracujemy z: Fröbelschule w Delmenhorst w Niemczech, szkołą integracyjną Cabra w Hiszpanii i szkołą w Estonii. W l. 2003-2005 realizowaliśmy wspólny projekt szkolny Comenius 1: Kultura młodzieżowa: między tradycją a nowoczesnością. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w wymianie międzynarodowej uczniów i nauczycieli:

2004r – dziewięcioro uczniów spędziło tydzień w niemieckiej szkole w Delmenhorst
2005r – czworo uczniów spędziło tydzień w hiszpańskiej szkole Cabra


W skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 – dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim;
 • Szkoła Podstawowa nr 5 – dla  uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu     umiarkowanym i znacznym;
 • Gimnazjum nr 7 – dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim;
 • Gimnazjum nr 8 – dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa;
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy;
 • Internat.


Do realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych oraz rewalidacyjnych (terapeutycznych) wykorzystujemy:

* wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – większość nauczycieli ukończyło studia podyplomowe    uprawniające do nauki drugiego przedmiotu lub z zakresu rewalidacji      surdopedagogiki, logopedii,    neurologopedii, terapii pedagogicznej, resocjalizacji. Wszyscy posiadają przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki;
* odpowiednio wyposażone pracownie przedmiotowe i terapeutyczne, w tym : pracownię komputerową i    profesjonalną, multimedialną pracownię logopedyczną
* dobrą bazę lokalową systematycznie modernizowaną.

Prowadzimy zajęcia specjalistyczne:

* logopedyczne;
* zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
* zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
* gimnastyki korekcyjnej;
* psychoedukacyjne: muzykoterapia, artterapia ,drama
* socjoterapia;
* wspomaganie psychologiczne;
* wspomaganie pedagogiczne