Dnia 27.07.2022 odbyła się rekrutacja  do Bursy Międzyszkolnej w Głogowie. Osoby przyjęte do bursy na rok szkolny 2022/2023

1. Michał Runowski

2. Halama Krzysztof

3. Gabriela Zakszewska 

4. Zofia Aleksandra Rusynko

5. Nela Lubaszewska

6. Maria Łowkis

7. Magdalena Chużyn

8. Katarzyna Ewa Górska