Regulamin biblioteki szkolnej
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice (na kartę dziecka) oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Godziny pracy biblioteki podane są na stronie internetowej szkoły, drzwiach wejściowych do biblioteki oraz w pokojach nauczycielskich.
 4. W wypożyczalni w działach dla dzieci obowiązuje wolny dostęp do półek .
 5. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 6. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.
 7. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się na kartę indywidualną lub do pracowni.
 8. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela – bibliotekarza można go przedłużyć /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
 9. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 10. Uczeń może posiadać na swoim koncie kilka książek, w tym najwyżej dwie lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 11. Uczeń, który nie oddał w terminie książki, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 12. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 13. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 14. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 15. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 16. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. zbiorów czytelni i wypożyczalni.
 17. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.
 18. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.
 19. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki /zwrot następnego dnia rano/.
 20. Uczniowie mogą wypożyczać książki na czas ferii zimowych.
 21. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 22. Uczniowie mogą wypożyczać książki na czas wakacji pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczeń z danego roku szkolnego.
 23. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.