RADA SAMORZĄDU

Przewodnicząca – Ewa Szymańska z klasy III Za

Zastępca przewodniczącej – Karolina Lipińska z klasy III Za

Oraz członkowie:

Karina Baszczyk z klasy I Za

Mateusz Porzucek z klasy III Za

Mateusz Stelmach z klasy I Za

Maciej Ucinek z klasy I Zb

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego są

pani  Justyna Dziuba i pani Anna Komisarek