Jesteśmy jedną z 715 szkół podstawowych na terenie Dolnego Śląska, które wzięły udział w programie „Laboratoria przyszłości”.


„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), wsparcie procesu dydaktycznego i uczynienie go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym.
W ramach przyznanych środków zakupiliśmy wyposażenie do:
Pracowni multimedialnej
Pracowni projektowej
Pracowni technicznej
Pracowni ceramicznej, introligatorskiej i stolarskiej
Pracowni gospodarstwa domowego.
Nowe wyposażenie jest dostępne dla wszystkich uczniów nie tylko na każdym przedmiocie, ale też na zajęciach pozalekcyjnych.