Powiat Głogowski realizuje Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Poprawa stanu infrastruktury szkół i placówek Powiatu Głogowskiego prowadzących kształcenie zawodowe”

Projekt nr RPDS.07.02.01-02-0010/20 uzyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 284 374,23 zł. Łączna wartość projektu wynosi 3 864 092,67 zł.

Poprawa stanu infrastruktury szkół i placówek Powiatu Głogowskiego prowadzących kształcenie zawodowe nastąpi w wyniku realizacji projektu w:

 1. Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie ul. Wita Stwosza 3a;
 2. Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie ul. Perseusza 5;
 3. Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie Plac Jana z Głogowa 7;
 4. Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie ul. K. Miarki 1;
 5. Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
  ul. Piastowska 2a;
 6. Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie ul. Folwarczna 55;
 7. Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie ul. Sportowa 1.

Zakres realizowanego projektu obejmuje:

 1. Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Głogowskiego,
 2. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w celu przystosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji pracowni zawodowych,
 3. Przebudowa i dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku głównym szkoły ZPS-W w Głogowie.